Centrum Studiów Azji Wschodniej O nas

Akty normatywne Uniwersytetu Gdańskiego dotyczące CSAW UG

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 67/R/11 z dnia 23 września 2011 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 15/R/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 31/R/08 z dnia 9 września 2008 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 15/R/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 15/R/07 z dnia 22 lutego 2007 w sprawie utworzenia Centrum Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnio modyfikowane: 21.10.2016