Centrum Studiów Azji Wschodniej Pracownicy

Edward Kajdański - biogram

EDWARD KAJDAŃSKI - urodzony w 1925 r. w Harbinie w Chinach, polski dyplomata, dziennikarz i pisarz; autor reportaży, powieści, popularnonaukowych i naukowych książek o Chinach; maluje obrazy inspirowane sztuką chińską.

Dzieciństwo i młodość spędził w Mandżurii, gdzie od XIX wieku istniała polska kolonia związana z budową Kolei Wschodniochińskiej. W 1942 r. ukończył Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Harbinie, a następnie studiował na Uniwersytecie Północnomandżurskim i Politechnice Harbińskiej, gdzie studia ukończył w 1951 r. Zaraz po studiach wyjechał do Polski w ramach repatriacji ludności polskiej. Dzięki biegłej znajomości języka chińskiego został zatrudniony w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, a od 1957 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1963 otrzymał stanowisko w biurze radcy handlowego w Pekinie, gdzie następnie, na różnych stanowiskach w ambasadzie, pracował do 1975 r. W latach 1979-1982 był konsulem w Kantonie w Chinach. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Gdańsku.

Imponujący dorobek literacki Edwarda Kajdańskiego związany jest tematycznie z Chinami i Polakami działającymi w Chinach. Działalność pisarską rozpoczął już w 1957 r., gdy dwa jego opowiadania przyjęło Polskie Radio. Wtedy też nawiązał współpracę z szeregiem polskich czasopism, m.in. „Poznaj Świat”, „Wiedza i Życie”, „Kontynenty”. Od 1971 wydaje też popularnonaukowe i naukowe książki poświęcone Chinom. Pośród nich wymienić należy następujące:

- Chińska Republika Ludowa. Zarys rozwoju gospodarczego 1949-1969, (pod pseudonimem Władysław Kański), Książka i Wiedza, Warszawa 1971.

- Fort Grochowski, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1982.

Architektura Chin, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1986.

- Dzienniki syberyjskich podróży Kazimierza Grochowskiego 1910-1914, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986.

- Perłowy Trójkąt, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.

- Michał Boym – ostatni wysłannik dynastii Ming, Wydawnictwo Polonia, Warszawa, 1988.

- Tajemnica Beniowskiego: odkrycia, intrygi, fałszerstwa, OW Volumen, Warszawa, 1994.

- Michał Boym – Ambasador Państwa Środka, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.

- Korytarz. Burzliwe dzieje Kolei Wschodniochińskiej 1898-1998, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.

- Długi cień wielkiego muru, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

- Chiny. Leksykon, Książka i Wiedza, Warszawa 2005.

- Tybetańska księżniczka, (pod pseudonimem Aleksander Franchetti), PIW, Warszawa 2006.

- Medycyna chińska dla każdego, Wyd. Literackie, Kraków 2011.

Ostatnio modyfikowane: 06.11.2011