Centrum Studiów Azji Wschodniej Archiwum 2012

"KOREA W OCZACH POLAKÓW"

Z przyjemnością informujemy, że projekt naukowy CSAW UG "Korea w oczach Polaków" został zakończony publikacją książki.

 


Kolejnym projektem naukowym CSAW UG jest przygotowywana praca zbiorowa, jaką będzie multidyscyplinarna książka pt. "Korea w oczach Polaków", wpisująca się w dotychczasowy profil działalności wydawniczej Centrum.

» publikacje CSAW UG

 

KOREA W OCZACH POLAKÓW

Państwo – Społeczeństwo – Kultura

W 2001 roku na Uniwersytecie Gdańskim zainicjowany został projekt mający na celu ukazanie państw Azji Wschodniej w świetle prowadzonych w Polsce studiów i badań. W jego ramach ukazało się dotychczas pięć książek, z czego trzy zostały poświęcone Chinom, dwie Japonii. Kolejnym etapem będzie przygotowanie i wydanie recenzowanej książki w całości poświęconej Korei, dziś podzielonej na dwa państwa, czyli zarówno Korei Północnej, jak i Korei Południowej.

Książka ma stanowić multidyscyplinarne ujęcie przedmiotowej problematyki, wpisując się w zagadnienia takie, jak między innymi: historia, kultura, języki i literatura, filozofia, państwo i prawo, gospodarka itp.

Jej redaktorami będą: Marceli Burdelski, Józef Włodarski, Kamil Zeidler, a projekt ten będzie realizowany w ramach Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu i do złożenia – do końca marca 2012 r. – artykułu zgodnego z niżej zamieszczonymi wymogami edytorskimi.

Wszystkie artykuły będą recenzowane.

Promocję książki planujemy przy okazji obchodów Dnia Koreańskiego na Uniwersytecie Gdańskim, który zaplanowany jest na początek października przyszłego roku.

Ze względu na naukowy charakter publikacji nie jesteśmy w stanie zapewnić wynagrodzenia autorskiego. Wszystkim uczestnikom tego projektu prześlemy egzemplarz autorski.

Wymogi edytorskie
oświadczenie autora


Koordynator projektu - dr hab. Kamil Zeidler

Ostatnio modyfikowane: 13.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale